:: Manager Publishing ::
de Bono > Mit érdemes tudni EDWARD DE BONO professzor úrról?

Mit érdemes tudni EDWARD DE BONO professzor úrról?

 


debono „Ha nem akarsz lemaradni, tanulj meg gondolkodni, majd tanulni!”
/Edward de Bono/
„De Bono munkássága talán a legjobb dolog, ami ma történik a világban.”
/George Gallup, a Gallup Intézet alapítója/

 

MIT ÉRDEMES TUDNI
EDWARD DE BONO
GONDOLKODÁSKUTATÓRÓL?

 

  Edward de Bono 1933-ban született Máltán. A Máltai Orvosi Egyetem elvégzése után Oxfordba került, ahol ígéretesen kezdődött pályája, kitűnő eredménnyel tette le pszichiátriai szakirányú doktori vizsgáit. Cambridge és Málta díszdoktorrá avatta; Oxfordban, Londonban, Cambridge-ben és a Harvardon máig egyetemi előadó.

Behatóan vizsgálta a kognitív folyamatokat, a párhuzamos és a laterális gondolkodást, a„tartós tanulás módszertanát”. Műveit 34 nyelvre fordították le. 52 országban tartott előadást „A PÁRHUZAMOS GONDOLKODÁS - A HAT GONDOLKODÓ KALAP ®” eszközeiről. Ezek, a technikát kifejtő könyvei számos országban általános és középiskolai kötelező olvasmányok.

Igazi jelentőségét az adja, hogy kutatásainak eredményét számos tudományterületen és gazdasági ágazatban alkalmazták sikeresen.

1992-ben a Bostoni Nemzetközi Gondolkodás-módszertani Konferencián a gondolkodástanítás és –fejlesztés gyakorlatba való átültetéséért pedagógiai díjjal tüntették ki. Az üzleti életben is kitűnően hasznosítható tanulási és kreatív módszerekről, újszerű, együttműködésen alapuló döntési folyamatokról (l. „A PÁRHUZAMOS GONDOLKODÁS - A HAT GONDOLKODÓ KALAP ®” technika ismertetője) olyan világcégek felsővezetőinek tartott továbbképzéseket, előadásokat, mint az IBM, Du Pont, British Airways, Ericcson, Total, Siemens, Hewlett Packard, Microsoft…vagy akár a Pentagon.

1969-ben megjelent alapművében, Az elme működésében - tíz évvel korának logikával foglalkozó tudósai előtt jutott el ma megerősített eredményekhez.

Úttörőnek számított azzal a felfedezésével, hogy az észlelés folyamán keletkezett érzések a legfontosabb tényezők döntéseink meghozatalában. Hosszú évtizedek kutatásai igazolták, hogy az - észlelet formájában megnyilvánuló - aszimmetrikus agyi ideghálózatok által termelt biokémiai anyagok nagymértékben befolyásolják a döntési folyamatainkat, miközben arra törekszünk, hogy figyelmen kívül hagyjuk érzelmeinket, - elfojtsuk, illetve ne tudatosítsuk őket -; és mindent a logika, a racionalitás határozzon meg.

Általában nem vagyunk tudatában annak, hogy az egónk jelentős mértékben akadályoz bennünket a hatékony gondolkodásban és érvelésben! A klasszikus vitában az egó konfrontatív és szembenálláson alapuló magatartásra kényszeríti a résztvevőket. „A PÁRHUZAMOS GONDOLKODÁS - A HAT GONDOLKODÓ KALAP ®” technika éppen arra törekszik, hogy a tárgyalás folyamán kiküszöbölje az egót mint negatív tényezőt. A technika segítségével az egónkat arra kényszerítjük, hogy hatékony

teljesítményt és konstruktív hozzáállást biztosítson a döntési folyamat különböző szakaszaiban.

A forradalmian új technika a tárgy semleges és objektív felmérésére nyújt lehetőséget – a vita nem. Alkalmazásával mód nyílik arra, hogy a vitát, a konfliktust, a gyűlölködést felváltsa az együttműködés, a bizalom, a tiszteleten alapuló, mindkét fél számára előnyt biztosító alkudozási folyamat.

Edward de Bono alkalmazta elsőként a „laterális és párhuzamos gondolkodás” fogalmait, és a hozzájuk kapcsolódó módszereket a vállalati versenyképesség, hatékonyság fokozására, a szembenálláson alapuló, konfrontatív és kritikus gondolkodással szemben. Állítása szerint a kritikus gondolkodás és argumentáció óhatatlanul ellenállást vált ki, míg a párhuzamos gondolkodás a mindenki számára előnnyel járó megállapodást tartja szem előtt. Edward de Bono cáfolta, hogy a provokáció ösztönzi a pozitív eredmények megszületését, - mivel sarokba szorítja a tárgyalófelet. Kidolgozta és gyakorlatiassá tette a konstruktív gondolkodás módszerét. Edward de Bono módszereinek kiemelkedő nemzetközi sikere egyszerűségüknek, játékosságuknak és gyakorlat-orientáltságuknak köszönhető.

FŐBB MŰVEI:

 • Atlas of Management Thinking
 • Conflicts: A Better Way to Resolve Them
 • The De Bono Code Book
 • Edward de Bono’s Masterhinker’s Handbook
 • Edward de Bono’s Textbook of Wisdom
 • The 5-Day Course in Thinking
 • Handbook of the Positive Revolution
 • The Happiness Purpose
 • How to be More Interesting
 • How to Have a Beautiful Mind
 • I am Right, You are Wrong
 • Lateral Thinking
 • Lateral Thinking for Management
 • New Thinking for the New Millennium
 • Opportunities
 • Parallel Thinking
 • Po: Beyond Yes and No
 • Practical Thinking
 • Simplicity
 • Six Thinking Hats
 • Teach Your Child How to Think
 • Teach Yourself to Think
 • Teaching Thinking
 • The Use of Lateral Thinking
 • Water Logic
 • Wordpower
 
Mottó

A könyvekre kiadott pénz látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag.

Gárdonyi Géza
On-line

Hírek
Előkészületben
Felhasználói menü
A kosarad tartalma

A kosár üres